Medische fiches

Beste ouders en leden

Via onderstaande link kunnen jullie naar onze nieuwe pagina gaan "Medische Fiches".

https://www.scoutsheirbrug.be/medische-fiches

Daarin staat uitgelegd hoe jullie een account aanmaken en jullie medische gegevens digitaal up to date houden.

De papieren versie verdwijnt nog niet meteen, maar wij willen graag met aandrang vragen dat iedereen deze digitaal invult.

Bedankt voor jullie medewerking!!!

Stevige Linker

Scouts Heirbrug