Voorbereiding scoutsjaar 2017 - 2018

Beste ouders en leden

Binnen een goeie maand gaan we opnieuw van start!

De leiding is nu reeds volop bezig met alles voor het nieuwe scoutsjaar voor te bereiden.

Binnenkort zullen wij dan ook langskomen voor de inschrijvingen voor het nieuwe werkjaar.

Graag willen wij jullie nu reeds attent maken op 2 evenementen: onze jaarlijkse BBQ en onze fuif " Date Night".

Voor meer informatie, check zeker en vast onze Facebookpagina ( https://www.facebook.com/ScoutsHeirbrug )

Tot snel!

Stevige Linker 

De leiding van Scouts Heirbrug